Valdresskigard ANS

Leirskogvegen 733, 2930 Bagn
Tlf. 92 45 95 90
Fax: 61 34 79 97
oddvin@valdresskigard.no

Valdresskigard har tilholdsted på Leirskogen i Sør-Aurdal kommune. Her ligger produksjonslokaler, lager og kontor.

Følg oss på Facebook